IPBreeze hanteert de grootste zorg bij de verwerking van uw persoonsgegevens, en zal deze enkel verwerken in overeenstemming met de vereisten neerglegd in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen door IPBreeze gebruikt worden voor het verschaffen van relevante diensten en producten alsmede voor het het beheer van klantenrelaties. De gegevens die wij verkrijgen doordat u een contact- of aanmeldformulier invult, of een e-mail verstuurd, zullen verwerkt worden zoals nodig is voor het afhandelen daarvan. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Daarnaast kan de website van IPBreeze technische gegevens verzamelen van de bezoekers waaronder het IP-adres, het besturingssysteem, webbrowser, tijd van bezoek, schermresolutie e.d. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses om het surfgedrag van de bezoekers op de website in kaart te brengen teneinde op basis van deze gegevens de website verder te kunnen optimaliseren. De gegevensverwerking gebeurt anoniem, zodat de gegevens niet zullen worden gebruikt op een dusdanige wijze dat hiermee bepaalde personen kunnen worden geïdentificeerd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, indien door ons verworven, in te kijken en indien gewenst wijzigingen aan te brengen. Daarnaast heeft u het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

U kunt in verband met de verwerking van uw persoongegevens contact opnemen met IPBreeze via info@ipbreeze.com

Postadres:
Hillarestraat 5
9160, Lokeren
België